Golf

Against stereotypes – a sport for everyone.

Offer

Golf Academy

Get lessons, see courses, get to know the Pros, check the price list.

Golf course

See the course, book tee times, check the price list.

Membership

Discover advantages and join the Club, check the price list.

Special offers

With you in mind,
especially for you.

Play on
Przytok Golf & Resort!

9 holes for 80 pln

18 holes for 120 pln

Newsletter

You don’t want to miss anything? Sign up now and be up to date!

22.12.2015 Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Przytok Golf Resort Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie: „Opracowanie innowacyjnej usługi w zakresie diagnozowania i programowania treningu motorycznego”.

30.12.2015 Wyniki postępowania ofertowego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania ofertowego na realizację usługi w zakresie: “Opracowanie innowacyjnej usługi w zakresie diagnozowania i programowania treningu motorycznego” w związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.