w kategorii Ogólne

Zapraszamy do udziału w obozie golfowym dla dorosłych.
Cena 3-dniowych zajęć 360 zł/os.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu
M: 570 021 530
E: info@przytokgolfresort.pl