w kategorii Ogólne

Zapraszamy Was do Lubuskiej Ligi Golfa czyli cyklu 9 turniejów rozgrywanych na 9 dołkach na 3 polach. Już dziś zapisujcie się, grajcie i bawcie się bo golf łączy nas wszystkich. Pierwszy turniej już 9 maja (środa) o godzinie 16:00 u nas w Przytok Golf & Resort.

KLASYFIKACJA GENERALNA

WYNIKI 9.05.2018

TEE TIME 9.05.2018

Regulamin ogólny

Kalendarz turniejów Lubuskiej Ligi Golfa:

09.05 – Przytok Golf Resort

23.05 – Pole Golfowe Zawarcie

13.06 – Kalinowe Pola Golf Course

04.07 – Przytok Golf Resort

18.07 – Pole Golfowe Zawarcie

08.08 – Kalinowe Pola Golf Course

15.08 – Przytok Golf Resort

29.08 – Pole Golfowe Zawarcie

16.09 – FINAŁ – Kalinowe Pola Golf Course

 

Nagrody:

  • Klasyfikacja Generalna

1 miejsce – roczne pełne prawo do gry na trzech polach: Kalinowe Pola GC, Golf Zawarcie, Przytok GR

2 miejsce – 10 biletów Green-Fee do wykorzystania na trzech polach.

3 miejsce – 5 biletów Green-Fee do wykorzystania na trzech polach.

  • Poszczególne turnieje

Nagrody rzeczowe oraz puchary za miejsca 1,2 oraz 3

 

Format i kategorie

-turnieje rozgrywane będą z pełnego HCP w systemie stableford netto.

-maksymalny HCP gry wynosi 36.

-zawodnicy z dokładnym HCP wyższym niż 36 mają prawo zapisów do turnieju jednak ich HCP gry zostanie obniżony do maksymalnego dopuszczonego HCP.

  • Turnieje podstawowe:

– 9 dołków

-start shotgun – zawodnicy startują w tym samym czasie z różnych dołków

-start turnieju o godzinie 16:00

-maksymalna liczba uczestników – 40 graczy

– Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone

-Mężczyźni: Tee żółte

  • Finał:

-18 dołków

– starty z 1 Tee

-start pierwszej grupy o godzinie 12:00

-maksymalna liczba uczestników – 48 graczy

– Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone

-Mężczyźni: Tee żółte

 

KLASYFIKACJA GENERALNA:

-Rozegrane zostanie 8 turniejów podstawowych oraz finał.

-Po każdym turnieju Lubuskiej Ligi Golfa przyznawane będą punkty do klasyfikacji generalnej sezonu.

-Klasyfikacja generalna będzie aktualizowana do 3 dni po zakończeniu turnieju.

-Żeby liczyć się w klasyfikacji generalnej zawodnik musi wziąć udział w minimum 6 turniejach wliczając w to finał.

-Żeby być klasyfikowanym w klasyfikacji generalnej zawodnik musi wziąć udział w finale i ukończyć rundę.

-Do klasyfikacji generalnej liczyć się będzie 6 najlepszych rezultatów punktowych zawodnika.

– W turnieju finałowym będzie przyznawana podwójna liczba punktów.

 

Klucz przyznawania punktów:

 

miejsce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

punkty

25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

 

Uprawnienie do gry:

-osoby z opłaconym rocznym prawem do gry na Kalinowe Pola Golf Course, Pole Golfowe Zawarcie oraz Przytok Golf Resort posiadające oficjalny, aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innej Federacji.

-członkowie innych klubów golfowych posiadający oficjalny, aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innej Federacji.

 

Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe:

-Zgłoszenia przyjmowane są na polu na którym rozgrywany jest dany turniej.

-Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w recepcji klubu do godziny 12:00 dnia turnieju.

-Listy Startowe zostaną opublikowane na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.

-Opłaty turniejowe muszą być wniesione przed wyznaczoną godziną startu w dniu turnieju.

Dwukrotne nie stawienie się na Tee w jednym sezonie, pomimo zapisania się na turniej, będzie skutkowało niedopuszczeniem gracza do kolejnych 5 turniejów Lubuskiej Ligi Golfa.

 

Opłaty:

  • Turnieje podstawowe:

-członkowie Kalinowe Pola Golf Course, Pole Golfowe Zawarcie oraz Przytok Golf Resort – 70 zł

-pozostali uczestnicy – 150 zł

  • Finał:

-członkowie Kalinowe Pola Golf Course, Pole Golfowe Zawarcie oraz Przytok Golf Resort – 100 zł

-pozostali uczestnicy – 200 zł

 

Zasady rozstrzygania remisów:

-We wszystkich turniejach Lubuskiej Ligi Golfa remisy będą rozstrzygane według systemu Countback.

 

Reguły i etykieta:

-Turnieje Lubuskiej Ligi Golfa będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

-Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny lub Komitet Turnieju na podstawie oceny sytuacji (Reg. 33-7).

 

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:

-Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będzie utrata dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

-Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).

 

Zdawanie kart wyników:

-Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji  przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.

– Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

-Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

 

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę:

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 

Sprzęt elektroniczny:

-Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

-Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play. Następne naruszenie reguły 14-3 skutkuje dyskwalifikacją.

 

Wózki golfowe elektryczne i wózki typu melex:

Wózki elektryczne oraz wózki typu melex  są dozwolone.

 

Postanowienia dodatkowe

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

I utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,

II wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

III wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

IV publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Przytok Golf Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Przytoku,  Ul. Golfowa 18, 66-003 Zabór.

g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Przytok Golf Resort Sp. z o.o. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@przytokgolfresort.pl.

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Przytok Golf Resort Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

 

Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie ogólnym jak i regulaminie poszczególnych turniejów.