w kategorii Ogólne

1 stycznia 2022 roku recepcja klubu oraz garaż zostaną zamknięta na okres miesiąca.
Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały to pole i driving range pozostaną do  dyspozycji osób z ważnym prawem do gry na sezon 2022.