W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przytok Golf Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przytoku, przy ul. Golfowej 18. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w tym w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego dane te zostały Spółce udostępnione. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów i będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Przytok Golf Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przytoku przy ul. Golfowej 18, na ręce Inspektora Ochrony Danych, Przytok przy ul. Golfowej 18
adres e-mail: iod.biurozielonagora@interia.eu;