w kategorii Ogólne

Zapraszamy do zapisów na Mistrzostwa Klubu Match Play

Poniżej szczegóły i regulamin rozgrywek.

 

DRABINKA ROZGRYWEK

 

Regulamin:

Runda : 18 dołków

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone

Mężczyźni oraz Juniorzy powyżej 12 lat : Tee żółte

Daty rozgrywek:
1 runda – do końca maja
2 runda – do końca czerwca
3 runda – do końca lipca
Ćwierć finał – do końca sierpnia
Pół finał – do końca września
Finał – do końca października.

Gracze otrzymują ¾ swojego handikapu. Gracz z niższym handicapem daje przeciwnikowi tyle uderzeń ile wynika z różnicy pomiędzy nimi.

Przykłady obliczenia różnicy handicapów:

Gracz A – HCP gry 6,

Gracz B – HCP gry 21

Różnica HCP gry: 21 -6 = 15

3/4 różnicy HCP: 15 x0,75 = 11,25 (zaokrąglamy w dół)

Gracz B otrzymuje 11 dodatkowych uderzeń

 • W Rozgrywkach może wziąć udział 32 graczy
 • O prawie uczestnictwa w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń Komitet ma prawo zwiększyć pulę dostępnych miejsc.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja 2018
 • Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane tylko w ramach wolnych miejsc.
 • Decyzję o przyjęciu ewentualnego zgłoszenia po wyznaczonym terminie podejmuje Komitet.
 • Bezpośrednio po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Komitet przeprowadzi losowanie spośród uczestników i przygotuje Drabinkę Rozgrywek.
 • Match Play rozgrywane są w formule Match Play z uwzględnieniem 3/4 różnicy handicapów gry obu graczy.
 • Handicap gry to aktualny handicap gracza (wg danych dostępnych w systemie Eagle 2.0 PZG w dniu rozgrywania meczu) skorygowany o CR i SR pola Przytok Golf Resort.
 • Poszczególne mecze muszą zostać rozegrane przed upływem terminów wyznaczonych przez Komitet pod rygorem dyskwalifikacji obydwu zawodników
 • Wyżej zapisany gracz ( A ) ma obowiązek zadzwonić do swojego partnera i umówić się na grę.
  Gracz „A” musi podać 3 propozycje terminów do rozegrania meczu. Jeżeli wśród tych 3 terminów gracz „B” nie może się zjawić, to gracz „A” przechodzi walkowerem do następnej rundy. Jeżeli termin został ustalony, gracz „A” musi powiadomić o tym fakcie recepcję. Jeżeli jeden z graczy nie zjawi się na starcie w umówionym czasie, druga osoba przychodzi do następnej rundy. Jeżeli obaj gracze nie zjawią się na starcie, to jeden i drugi zostaną usunięci z rozgrywek turnieju. Jeżeli mecz zostanie rozegrany bez powiadomienia recepcji, mecz uważa się za nierozegrany
 • Wyniki meczów należy zgłaszać niezwłocznie w recepcji Klubu. Za zgłoszenie prawidłowego wyniku odpowiedzialny jest gracz wygrywający.
 • W Match Play gra prowadzona jest na liczbę wygranych dołków. W meczu handicapowym dołek wygrywa gracz z niższym wynikiem Stroke Play netto po uwzględnieniu 3/4różnicy handicapów gry.
 • Mecz jest wygrany, gdy jeden z graczy prowadzi większą liczbą dołków niż pozostało ich do rozegrania.
 • W przypadku remisu po rozegraniu 18 dołków o wygranej decyduje dogrywka prowadzona systemie „sudden death”, czyli do momentu wygrania dołka przez jednego z graczy. Dogrywka rozpoczyna się na pierwszym dołku pola i w przypadku braku rozstrzygnięcia jest kontynuowana na kolejnych dołkach
 • Dogrywka tak jak mecz, rozgrywana jest z uwzględnieniem 3/4 różnicy handicapów gry. Gracze otrzymują uderzenia na poszczególnych dołkach dogrywki, tak jak były one przyznane na pierwszych 18 dołkach meczu.

Nagrody

Mistrz(ni) Klubu Match Play 2018

Koszt uczestnictwa

40 pln – dla członków klubu ( opłata jednorazowa)

30 pln – Juniorzy ( opłata jednorazowa )

Sędzia turnieju:

Jakub Paech

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu:

M: 570 021 530

E: info@przytokgolfresort.pl